Gezond ouder worden: wie wil dat niet? Goede fysiotherapie en een actieve leefstijl zorgen voor vitaliteit, ook op latere leeftijd. Onze praktijk in Leeuwarden helpt.

Klachten verminderen én voorkomen

Bij het ouder worden neemt het aantal beperkingen toe. Meer dan 20% van de mensen van 65 jaar en ouder, kan door fysieke klachten in het dagelijkse leven niet meer normaal functioneren. Met fysiotherapie kunnen de klachten van deze mensen verminderd worden, maar fysiotherapie bij ouderen kan ook veel klachten voorkomen.

De belangrijkste oorzaak van versnelde (lichamelijke) achteruitgang is een té rustige levensstijl. Met name voor mensen van 55 jaar en ouder geldt: stilstand is achteruitgang. Met fysiotherapie voor ouderen wordt er gezorgd voor voldoende en passende beweging voor iedereen boven de 55 jaar.

Gezond ouder worden begint met een actieve leefstijl

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat op oudere leeftijd nog veel te (her-)winnen is door een actieve leefstijl te onderhouden of te ontwikkelen. Fysiotherapie kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Therapie in Leeuwarden

Fysiotherapie bij ouderen vindt plaats in onze praktijk in Leeuwarden en is gericht op:

  • herstel of behoud van bewegingsfuncties
  • verminderen van pijn
  • ontspannen van spieren
  • bevorderen van de balans tussen belasting en belastbaarheid
  • leren omgaan met beperkingen

Resultaat door: